Engelsk Folkdikt

 

En engelsk folkdikt om hur en hästsko kan ställa till det:

" En söm föll ur och hästskon föll av.

Hästskon föll av och hästen föll omkull.

Hästen föll omkull och riddaren föll ur sadeln.

Riddaren föll ur sadeln och hären föll undan.

Hären föll undan och Kungariket föll.