Redovisning av Frågeenkäten

    Nu börjar svaren till vår lilla enkät att droppa in, än så länge är det inte så många. På den här sidan så skall vi försöka att redovisa
resultaten efter hand som dom kommer in. Ni som ser det här och inte har fått enkäten, hör gärna av er till Roland Sjöstrand,
E-mail:  info@tingsrydshsc.com så skickar vi ut dem till er så snabbt vi kan. Tanken är att vi skall försöka hålla den här sidan
levande och jobba för att de synpunkter och förslag som kommer in skall tas upp i respektive distrikt och om möjligt förverkligas
 om möjligheter finns. 

Är du nöjd med förbundets organisation idag.

Ja  28 st.        Nej  1 st.

Vill du att förbundets uppbyggnad skall ändras och iså fall hur

Ja  3 st.         Nej   24 st.

Vill du att förbundet skall arbeta för mer internationellt utbyte

Ja   22 st.         Nej  5 st.

Är du nöjd med förbundets hemsida


Ja   24 st.          Nej   0 st.

Brukar du läsa förbundets hemsida, och iså fall hur ofta


Ja    20 st.          Nej    8 st.

Skulle du kunna tänka dig att betala ett självkostnadspris för ett informationsblad typ "Hästskokastaren" hemskickat

Ja   10 st.          Nej   20 st.

Tycker du att spelformerna i seriespelet fungerar bra


Ja   27 st.            Nej   0 st.

Är du nöjd med klassindelningssytemet i Sweden Grand Prix


Ja  28 st.           Nej   0 st.

Vad anser du om antalet tävlingar idag


Lagom   20 st.   Lite  8 st.    Många  3 st.

Vilken åsikt har du om avgifterna på tävlingarna idag

Lagom  24 st.   Dyra  3 st.    Låga  0 st.

Skulle du vara intresserad av ett diskussionsforum för våra medlemmar

Ja  15 st.            Nej  10 st.

Är du nöjd med dagens marknadsföring av hästskokastningen

Ja   9 st.            Nej   20 st.

Vad tycker du om ideen att ha någon form av SM-Bankett i samband med SM

Bra  25 st.              Dåligt   3 st.

Anser du att vi skall försöka arrangera en internationell tävling

Ja   30 st.               Nej   2 st.

Skulle du vilja vara med på en fest i samband med en sådan tävling

Ja   29 st.             Nej  4 st.

Vilken form av inbjudan till tävlingar tycker du är bäst

E-mail   6 st.  Brev  22 st.   Hemsida  6 st.

Om ni tycker att antalet röster skiljer mellan olika frågor så beror det på att alla inte svarat på samtliga frågor, det finns även en del som valt 2 alternativ.

Beträffande de förslag till förbättringar och nya ideer som kommer in efterhand så kommer den här sidan att kompletteras
med dem så snart vi hinner med. Kommentarer till förslagen tar vi emot med glädje, de gör det lättare för oss att avgöra om
vilka förslag som vi skall arbeta vidare med först.