En sägen om hur Kung Karl XII

besöker en grov och muskulös smed.

Kung Karl XII stiger in i smedjan och tar tag i en hästsko.

 Kungen bryter den mitt itu och säger:

- Är detta järn?

Smeden kontrar med att bryta

av ett kopparmynt och säger:

- Är detta kronans mynt?

Karl XII anställer smeden vid hovet...